Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Bài 3 trang 103 SGK Địa lí 8

Bài 3 trang 103 SGK Địa lí 8

Giải bài 3 trang 103 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Các dạng địa hình sau đây ở nước ta được hình thành như thế nào?

Bài 2 trang 103 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 103 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 103 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yến nào?