Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Bài 2 trang 95 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 95 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 95 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Nêu ý nghĩa của đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay?