Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 8

Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 8

Giải bài 3 trang 120 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Vẽ biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) theo bảng lưu lượng bình quân tháng (m³/s)?

Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 120 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Có những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm? Liên hệ ở địa phương em?