Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung không có các tỉnh và thành phố nào dưới đây?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung không có các tỉnh và thành phố nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung không có tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X