Vùng kinh tế trọng điểm là vùng

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vùng kinh tế trọng điểm là vùng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vùng kinh tế trọng điểm là vùng có tỉ trọng lớn trong GDP cả nước, hội tụ đầy đủ các thế mạnh và bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X