Đâu không phải là đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm?

29/10/2020 7

Câu Hỏi:
Đâu không phải là đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X