Đâu không phải là đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đâu không phải là đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X