Visitors should avoid shops selling unusual ________ from the area.

02/12/2020 1,234

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
Visitors should avoid shops selling unusual ________ from the area.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D
craftsman (n): thợ thủ công
lattern (n): đèn lồng
grotto (n): hang động
relic (n) di tích, di vật
=> Visitors should avoid shops selling unusual relic from the area.
Tạm dịch: Khách tham quan nên tránh mua những di vật quý hiếm từ những địa điểm du lịch.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X