The national park is located between Quang Binh and Hanoi, the capital of

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
The national park is located between Quang Binh and Hanoi, the capital of Vietnam.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
The national park is located between Quang Binh and Hanoi, the capital of Vietnam.
Tạm dịch
: Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng nằm ở giữa tỉnh Quảng Bình và thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam).
Thông tin
: It is located in the central of Quang Binh Province,... (Nó nằm ở giữa tỉnh Quảng Bình, cách Hà Nội 500km về phía Nam.)

=> False

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X