Vào đầu mỗi năm học, học sinh thường tham gia thực hiện hình thức dân chủ trực

10/11/2020 239

Câu Hỏi:
Vào đầu mỗi năm học, học sinh thường tham gia thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp trong việc bầu cử
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X