Từ thao tác trong thực tế đời sống, thường không được dùng với ý nghĩa nào?

08/12/2020 54

Câu Hỏi:
Từ thao tác trong thực tế đời sống, thường không được dùng với ý nghĩa nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Từ thao tác trong thực tế đời sống, thường không được dùng với ý nghĩa chỉ sự khéo léo, thành thạo có tính chuyên nghiệp cao.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X