Dòng nào sau đây không nêu đúng các thao tác cơ bản thường gặp trong hoạt động

08/12/2020 111

Câu Hỏi:
Dòng nào sau đây không nêu đúng các thao tác cơ bản thường gặp trong hoạt động nghị luận?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Thao tác không phải thao tác cơ bản thường gặp trong hoạt động nghị luận là tra cứu, sưu tập.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X