Dòng nêu đúng nhất sự khác biệt cơ bản giữa cặp thao tác phân tích - tổng hợp và

08/12/2020 147

Câu Hỏi:
Dòng nêu đúng nhất sự khác biệt cơ bản giữa cặp thao tác phân tích - tổng hợp và cặp thao tác diễn dịch - quy nạp trong hoạt động nghị luận?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Sự khác biệt cơ bản giữa cặp thao tác phân tích - tổng hợp và cặp thao tác diễn dịch - quy nạp trong hoạt động nghị luận: Một bên giúp người nghe (đọc) có nhận thức tổng thể; một bên giúp người nghe (đọc) hiểu biết đầy đủ, sâu sắc vấn đề.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X