Nhận xét nào đúng về ưu, nhược điểm của mỗi thao tác nghị luận?

08/12/2020 126

Câu Hỏi:
Nhận xét nào đúng về ưu, nhược điểm của mỗi thao tác nghị luận?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Ưu, nhược điểm của mỗi thao tác nghị luận: Mỗi thao tác đều có ưu thế và có thể có những hạn chế riêng; phải biết phối hợp phát huy ưu thế của nhiều thao tác, để nghị luận thêm hiệu quả.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X