Dòng nào định nghĩa đúng nhất về khái niệm thao tác?

08/12/2020 135

Câu Hỏi:
Dòng nào định nghĩa đúng nhất về khái niệm thao tác?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Khái niệm thao tác là: Những động tác được thực hiện theo đúng trình tự và yêu cầu kĩ thuật nhất định.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X