Dòng nào nêu đúng nhất sự khác biệt cơ bản giữa thao tác tổng hợp và thao tác

08/12/2020 114

Câu Hỏi:
Dòng nào nêu đúng nhất sự khác biệt cơ bản giữa thao tác tổng hợp và thao tác quy nạp trong hoạt động nghị luận?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Sự khác biệt cơ bản giữa thao tác tổng hợp và thao tác quy nạp trong hoạt động nghị luận: Một bên là thao tác kết hợp các mặt nhằm tổng hợp vấn đề; một bên là thao tác đi từ cái nhỏ đến cái lớn.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X