Từ câu (1), (2) sang câu (3) trong đoạn văn trên, Hoàng Đức Lương đã chuyển thao

08/12/2020 31

Câu Hỏi:
Từ câu (1), (2) sang câu (3) trong đoạn văn trên, Hoàng Đức Lương đã chuyển thao tác nghị luận nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
→ Tác giả dựa vào luận điểm "hiền tài là nguyên khí quốc gia" để đưa ra luận điểm đầy thuyết phục: coi trọng, bồi đắp nhân tài cho đất nước.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X