Dòng nào giải thích đúng về thao tác nghị luận?

08/12/2020 334

Câu Hỏi:
Dòng nào giải thích đúng về thao tác nghị luận?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Thao tác nghị luận là những động tác được thực hiện theo đúng trình tự và yêu cầu kĩ thuật quy định trong hoạt động nghị luận.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X