Nhận định nào về tác dụng của các thao tác nghị luận là không đúng?

08/12/2020 89

Câu Hỏi:
Nhận định nào về tác dụng của các thao tác nghị luận là không đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Nhận định không đúng về tác dụng của thao tác nghị luận: Thao tác quy nạp có khả năng đưa lại cho ta những kết luận chắc chắn và xác thực.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X