Trong sơ đồ hệ thống truyền lực trên tàu thủy gồm mấy khối?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong sơ đồ hệ thống truyền lực trên tàu thủy gồm mấy khối?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Đáp án: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X