Khi cần giảm vận tốc đột ngột, người ta làm cách nào?

03/12/2020 17

Câu Hỏi:
Khi cần giảm vận tốc đột ngột, người ta làm cách nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X