Đâu là sơ đồ khối hệ thống truyền lực của tàu thủy?

03/12/2020 1,128

Câu Hỏi:
Đâu là sơ đồ khối hệ thống truyền lực của tàu thủy?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X