Đâu là đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thủy?

03/12/2020 34

Câu Hỏi:
Đâu là đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thủy?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X