Hệ thống truyền lực của tàu thủy có mấy chân vịt?

03/12/2020 39

Câu Hỏi:
Hệ thống truyền lực của tàu thủy có mấy chân vịt?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X