Trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, hóa thạch có vai trò là

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, hóa thạch có vai trò là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vai trò của hóa thạch là bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X