Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các loài lưỡng cư

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các loài lưỡng cư xuất hiện ở kì nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các loài lưỡng cư xuất hiện ở kì Đêvôn thuộc đại Cổ sinh trong quá trình phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X