Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong phản ứng Fe2O3 + HNO3 (đặc nóng) thì HNO3 đóng vai trò như một axit thông thường.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X