Nhận định nào sau đây là sai ?

03/12/2020 538

Câu Hỏi:
Nhận định nào sau đây là sai ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
C sai vì muối amoni chứa gốc axit có tính oxi hóa như NH4NO3 hay NH4NO2 khi nhiệt phân cho ra N2O; N2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X