Nhận định nào sau đây là sai ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây là sai ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

C sai vì muối amoni chứa gốc axit có tính oxi hóa như NH4NO3 hay NH4NO2 khi nhiệt phân cho ra N2O; N2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X