Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X