Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2 , O2 là

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2 , O2 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Muối nitrat của các kim loại đứng sau Cu trong dãy hoạt động bị nhiệt phân cho sản phẩm là kim loại, khí NO2, O2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X