HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Loại A do BaSO4 không tác dụng với HNO3
Loại B do Au không tác dụng với HNO3
Loại C do Pt không tác dụng với HNO3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X