Sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất đồng nhất qua điểm A rồi đến điểm B

29/12/2020 131

Câu Hỏi:
Sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất đồng nhất qua điểm A rồi đến điểm B thì:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất đồng nhất qua điểm A rồi đến điểm B thì biên độ dao động tại A lớn hơn tại B. Năng lượng giảm nên suy ra biên độ cũng giảm theo hay biên độ dao động tại A lớn hơn biên độ dao động tại B.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X