Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz,

29/12/2020 68

Câu Hỏi:
Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường S thì sóng truyền thêm được quãng đường 25 cm. Giá trị S bằng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Giá trị S bằng 40 cm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X