Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm

29/12/2020 111

Câu Hỏi:
Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau 2 cm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X