Quan niệm nào dưới đây ảnh hưởng đến chính sách dân số của Đảng và nhà nước?

10/11/2020 433

Câu Hỏi:
Quan niệm nào dưới đây ảnh hưởng đến chính sách dân số của Đảng và nhà nước?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X