Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 07/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích ổn định mọi mặt đời sống xã hội, phát triển kinh tế.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của chính sách dân số nước ta?

Nội dung là mục tiêu của chính sách dân số nước ta: Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực.

Đảng, Nhà nước ta coi đầu tư cho công tác dân số là

Đảng, Nhà nước ta coi đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững.

Quan niệm nào dưới đây ảnh hưởng đến chính sách dân số của Đảng và nhà nước?

Quan niệm đông con hơn nhiều của ảnh hưởng đến chính sách dân số của Đảng và nhà nước

Giải thích:

+ Nghĩa đen: Có nhiều con tốt hơn có nhiều của cải vật chất.

+ Nghĩa bóng: Có nhiều con cái khi về già sẽ có người chăm sóc, hơn là nhiều của cải nhưng không có con cái ở bên.

Hiện nay ở tất cả các thôn, bản của nước ta đều có nhân viên y tế thôn bản làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình. Điều này thể hiện nội dung nào trong mục tiêu, phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số?

Hiện nay ở tất cả các thôn, bản của nước ta đều có nhân viên y tế thôn bản làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình. Điều này thể hiện sự tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số trong mục tiêu, phương hướng cơ .....

Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước

Hành vi, lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước.
Chính sách dân số
- Tình hình dân số nước ta
+ Dân số đông
+ Quy mô dân số lớ
+ Mật độ dân số cao
+ Dân cư phân bố không hợp lí
+ Giảm sinh chưa hiệu quả, chất lượng dân số thấp.

Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số châu Á đã đạt được thành tựu

Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số châu Á đã đạt được thành tựu: tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm

Ý nào dưới đây không phải là tác động của chính sách dân số "Mỗi gia đình chỉ có một con" tới kinh tế - xã hội Trung Quốc?

Do chính sách "Mỗi gia đình chỉ có một con" nên càng làm tư tưởng trọng nam khinh nữ trở nên nặng nề. Như vậy, ý C sai.

Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu phương hướng của chính sách dân số nước ta ?

Nội dung không phải là mục tiêu phương hướng của chính sách dân số nước ta: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động.

Nội dung nào không phải là mục tiêu của chính sách dân số nước ta

Nội dung không phải là mục tiêu của chính sách dân số nước ta: Giảm tỷ lệ người thất nghiệp

Giải thích: Chính sách dân số ở nước ta đang là bài toán cần được giải quyết, trước tình hình đó, Đảng và nhà nước ta đã đưa ra các mục tiêu cụ thể:

Các tình nguyện viên về dân số đã đi phát tờ rơi và tư vấn cho người dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số?

Các tình nguyện viên về dân số đã đi phát tờ rơi và tư vấn cho người dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X