Một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là nâng cao đời sống của nhân dân.
Chính sách dân số ở nước ta đang là bài toán cần được giải quyết, trước tình hình đó, Đảng và nhà nước ta đã đưa ra các mục tiêu và phương hướng cụ thể:
- Về mục tiêu:

  • Giảm tốc độ gia tăng dân số
  • Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí
  • Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho đất nước.
- Về phương hướng:
  • Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí
  • Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục
  • Nâng cao hiểu biết của người dân
  • Nhà nước đầu tư đúng mức, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia công tác dân số.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Mật độ dân số nước ta có xu hướng

Mật độ dân số nước ta có xu hướng ngày càng tăng. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên đã giảm những do dân số đông nên mỗi năm nước ta vẫn tăng thêm khoảng 1 triệu người. Dân số tăng lên trong khi diện tích lãnh thổ không thay đổi khiến cho mật độ dân số nước ta ngày càng tăng (265 người/km2 – 2011 đến năm 2015 .....

Hiện nay dân số nước ta đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh:

Hiện nay dân số nước ta đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh tương đối thấp do thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư nước ta

Dân cư nước ta phân bố không đồng đều giữa thành thị và nông thôn: phần lớn dân cư tập trung ở khu vực nông thôn (năm 2005 dân cư nông thôn chiếm 73,1%, dân cư thành thì chiếm 26,9%).

Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố nào dưới đây?

Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố: thể chất, trí tuệ, tinh thần.

Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để

Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để giảm sự chênh lệch lao động giữa các vùng.

Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu phương hướng của chính sách dân số nước ta ?

Nội dung không phải là mục tiêu phương hướng của chính sách dân số nước ta: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động.

Dân số nước ta tăng nhanh, đặc biệt là vào

Dân số nước ta tăng nhanh, đặc biệt là vào nửa sau thế kỉ XX

Đặc điểm nào dưới đây hiện không còn đúng với dân số nước ta ?

Đặc điểm hiện không còn đúng với dân số nước ta là Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ

Để làm tốt mục tiêu của chính sách dân số nước ta thì cần phải

Để làm tốt mục tiêu của chính sách dân số nước ta thì cần phải nâng cao chất lượng dân số.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X