Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà

10/11/2020 358

Câu Hỏi:
Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X