Ý nào dưới đây không phải là tác động của chính sách dân số Mỗi gia đình chỉ có

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 24/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ý nào dưới đây không phải là tác động của chính sách dân số "Mỗi gia đình chỉ có một con" tới kinh tế - xã hội Trung Quốc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Do chính sách "Mỗi gia đình chỉ có một con" nên càng làm tư tưởng trọng nam khinh nữ trở nên nặng nề. Như vậy, ý C sai.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của chính sách dân số nước ta?

Nội dung là mục tiêu của chính sách dân số nước ta: Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực.

Quan niệm nào dưới đây ảnh hưởng đến chính sách dân số của Đảng và nhà nước?

Quan niệm đông con hơn nhiều của ảnh hưởng đến chính sách dân số của Đảng và nhà nước

Giải thích:

+ Nghĩa đen: Có nhiều con tốt hơn có nhiều của cải vật chất.

+ Nghĩa bóng: Có nhiều con cái khi về già sẽ có người chăm sóc, hơn là nhiều của cải nhưng không có con cái ở bên.

+ Thái độ: Không đồng ý với quan điểm đó vì có nhiều con sẽ khiến việc chăm sóc của cha mẹ gặp khó khăn, con cái không có đủ điều kiện học hành, khó phát triển dẫn đến khả năng kinh tế kém, phải bươn chải cuộc sống, cũng không có điều kiện chăm sóc cha mẹ được tốt nhất.

+ Hậu quả: Bùng nổ dân số, dân trí và đời sống thấp.

Hiện nay ở tất cả các thôn, bản của nước ta đều có nhân viên y tế thôn bản làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình. Điều này thể hiện nội dung nào trong mục tiêu, phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số?

Hiện nay ở tất cả các thôn, bản của nước ta đều có nhân viên y tế thôn bản làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình. Điều này thể hiện sự tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số trong mục tiêu, phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số

Mặt tiêu cực của chính sách dân số "1 con" ở Trung Quốc là

Trung Quốc đã tiến hành chính sách dân số triệt để với nội dung: mỗi gia đình chỉ có một con. Chính sách một con được đề ra trong bối cảnh hầu hết các gia đình Trung Quốc vẫn chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ kết hợp với sự phát triển của công nghệ nên con người dễ dàng phát hiện và lựa chọn giới tính ngay từ trong bụng mẹ. Điều này dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng ở Trung Quốc (tỉ lệ nam cao hơn nữ).

Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số châu Á đã đạt được thành tựu

Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số châu Á đã đạt được thành tựu: tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm

Một trong những tác động tiêu cực nhất của chính sách dân số rất triệt để ở Trung Quốc là

Một trong những tác động tiêu cực nhất của chính sách dân số rất triệt để ở Trung Quốc là mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.

Giải thích: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm, năm chỉ còn 0,6%. Cùng với đó, tư tưởng trọng nam đã tác động tiêu cực tới cơ cấu giới tính và lâu dài sẽ hưởng tới nguồn lao động và một số vấn đề xã hội

Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu phương hướng của chính sách dân số nước ta ?

Nội dung không phải là mục tiêu phương hướng của chính sách dân số nước ta: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động.

Nội dung nào không phải là mục tiêu của chính sách dân số nước ta

Nội dung không phải là mục tiêu của chính sách dân số nước ta: Giảm tỷ lệ người thất nghiệp

Giải thích: Chính sách dân số ở nước ta đang là bài toán cần được giải quyết, trước tình hình đó, Đảng và nhà nước ta đã đưa ra các mục tiêu cụ thể:

- Giảm tốc độ gia tăng dân số

- Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí

- Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho đất nước.

Các tình nguyện viên về dân số đã đi phát tờ rơi và tư vấn cho người dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số?

Các tình nguyện viên về dân số đã đi phát tờ rơi và tư vấn cho người dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình.

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X