Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia

10/11/2020 583

Câu Hỏi:
Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X