Ở hệ thần kinh dạng ống, hệ thần kinh nào điều khiển và điều hòa hoạt động của

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở hệ thần kinh dạng ống, hệ thần kinh nào điều khiển và điều hòa hoạt động của các nội quan:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển và điều hòa hoạt động của các nội quan (không có ý thức).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X