Bộ phận của não đóng vai trò trong điều khiển các hoạt động của cơ thể là

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Bộ phận của não đóng vai trò trong điều khiển các hoạt động của cơ thể là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Bộ phận đóng vai trò trong điều khiển các hoạt động của cơ thể là bán cầu đại não.

Đáp án cần chọn là: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X