Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm: (1) Não (2) Hạch thần kinh (3)

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm: (1) Não (2) Hạch thần kinh
(3) Tủy sống (4) Dây thần kinh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Bộ phận TK ngoại biên bao gồm hạch thần kinh và dây thần kinh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X