Hệ thần kinh dạng ống có các thành phần nào: (1) Não (2) Hạch thần

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hệ thần kinh dạng ống có các thành phần nào:
(1) Não (2) Hạch thần kinh (3) Tủy sống (4) Dây thần kinh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hệ thần kinh dạng ống gồm có:
+ Bộ phận TK trung ương: não; tủy sống
+ Bộ phận TK ngoại biên: dây thần kinh; hạch thần kinh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X