Nhận định nào dưới đây là không đúng

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhận định nào dưới đây là không đúng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phát biểu sai là C, vì phản xạ của các động vật có hệ thần kinh dạng ống có sự tham gia của nhiều tế bào thần kinh nên phức tạp, tiêu tốn năng lượng. VD: phản xạ có điều kiện

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X