Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật bậc cao: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X