Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc nào?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ (tiếp nhận và trả lời các kích thích)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X