Nhận định nào sau đây đúng với công nghiệp của Cộng hòa Nam Phi?

Xuất bản: 29/02/2024 - Cập nhật: 29/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây đúng với công nghiệp của Cộng hòa Nam Phi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Một số đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp của Cộng hòa Nam Phi là
- Là quốc gia có nền công nghiệp phát triển ở châu Phi. Ngành công nghiệp đóng góp khoảng 24,5% GDP và thu hút khoảng 22% lao động (năm 2021).
- Cộng hòa Nam Phi có hoạt động sản xuất và cơ cấu công nghiệp khá đa dạng, bên cạnh ngành công nghiệp khai thác thì ngành công nghiệp chế biến cũng đang được chú trọng phát triển.
- Mặc dù tỉ trọng trong GDP có xu hướng giảm nhưng công nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng, tạo nên nhiều mặt hàng xuất khẩu quan trọng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X