Điều nào sau đây không đúng với sự tiến hóa của hệ thần kinh ?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điều nào sau đây không đúng với sự tiến hóa của hệ thần kinh ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phát biểu sai là D. Hệ thần kinh tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên phản ứng nhanh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X