Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

29/12/2020 100

Câu Hỏi:
Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Sóng âm là sóng cơ, không truyền được trong chân không và tốc độ của nó phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền âm.
→ A sai.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X