Một nguồn phát âm coi là nguồn điểm phát âm đều theo mọi phương. Mức

29/12/2020 100

Câu Hỏi:
Một nguồn phát âm coi là nguồn điểm phát âm đều theo mọi phương. Mức cường độ âm tại điểm M lúc đầu là 80 dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 20% thì mức cường độ âm tại M là bao nhiêu?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 20% thì mức cường độ âm tại M là 80,8 dB.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X